DIY Farmhouse Home Decor | Hobby Lobby DIY Decor Ideas | Krafts by Katelyn

My Hot Glue Gun: https://amzn.to/2y7vmwA

🎀 Krafty Life SHIRTS: http://bit.ly/2E4kQuL

Email: katelyn@kraftsbykatelyn.com

Instagram: https://www.instagram.com/kraftsbykatelyn/

Mail us at:
———————————————–
KraftsbyKatelyn
2934 Dolphin Dr #1222
Elizabethtown, KY 42701
———————————————–

Please SUBSCRIBE to KraftsbyKatelyn!

================
What I use to film
================
Camera: http://amzn.to/2DeQm4e
Lens: http://amzn.to/2tuVku1
Tripod: http://amzn.to/2oXy3fG
Lighting: http://amzn.to/2txinVc
Bulbs: http://amzn.to/2tAmW0G