60 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਮਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜਾ ਜਨਮ | Dinesh Mohan | Depression Motivation | Josh Talks Punjabi

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ Depressed ਹੋ ? ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ Depression ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। Depression ਅੱਤੇ Suicide ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ Talks ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Dinesh Mohan ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ Model ਅਤੇ actor ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ Mental Health ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ Depression ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ model ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਜਗਾ ਆਪਣੇ Modelling ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜੋਸ਼ Talk ਰਾਹੀਂ Dinesh Mohan ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੂੜ੍ਹ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

We often feel depressed and suicidal. We often have questions related to our own or someone else’s mental health. Many people struggle with depression; we are not alone. Depression can make us less motivated to do things. A lack of motivation may be caused by depression, When depression drains your motivation, start by setting small goals.

Though People find it difficult, not because depressed people don’t want to get motivated. It’s because getting motivated is an overwhelming task when you’re depressed. Is motivation impossible? Definitely not.

Dinesh Mohan, a senior Male Model from Delhi is a symbol of confidence, and professionalism and helps youth to step into professional modelling and making a career out of it. On Josh Talks Punjabi, Dinesh Mohan shares how he overcame depression to become one of the top models in the country.

Surrounded by thoughts of self-doubt, anxiety and mental illness, Dinesh Mohan had lost control over his life and forgotten how to live life at all. His journey of finding how to find happiness in loneliness will leave you spellbound.

Dinesh Mohan has also worked in Bollywood. He is famously called the Silver Fox of India in the modelling world. The 60-year-old ‘silver fox’ has been part of photo shoots, ramp walks including Vogue and GQ and recently has also been a part of Salman Khan’s Bharat. He has won the Best Actor Award at a Film Festival for his short film called The Bench. He has walked ramps, done shoots for commercials and Punjabi videos.

Long ago, Dinesh Mohan was an officer in Haryana government service. A personal tragedy forced him to quit his job and soon, he plunged into depression.

In this Punjabi Motivational speech, He will share his story about how he got through all those hard times , learnt to give his life another chance and what was that thing which turned him choosing Modelling as his second Birth. He is a motivating example that life is not what you think. It is a miracle you can experience with your open eyes.

►THE BENCH | AWARD WINNING HINDI SHORT FILM BY MANISH MEHTA
(https://www.youtube.com/watch?v=3vFmP_cS3Ic)

Josh Talks passionately believes that a well-told story has the power to reshape attitudes, lives, and ultimately, the world. With this regional Josh Talks Punjabi channel, Josh Talks has situated one more path for reaching out Punjabi viewers in Punjab region. Josh Talks is crucially building the methods to provide motivational speeches in the form of motivational videos in Punjabi. Josh Talks Punjabi has this vision of representing Punjab culture through the inspirational and motivational channel in Punjab, bringing along all the motivational speakers of Punjab from all over the world. But with Josh Talks Punjabi’s best motivational video, which is inspirational, motivational will surely inspire you to never give up. The saying of never give up is fully ingested into our motivational speeches. Our each Motivational Speaker along with Josh Talks gives such motivational and Punjabi inspirational speeches which comprise of so many things like life lessons, tips, Punjabi quotes, Punjabi Motivation, also motivation in Punjabi, all these aspects in every story you’ll find here only on our Josh Talks Punjabi channel.

We are on a mission to find and showcase the best motivational stories from across India through documented videos and live events held all over the Punjab region and in our country. What started as a simple conference is now a fast-growing media platform that covers the most innovative rags to riches success stories with the motivational speakers from every conceivable background.

ਜੋਸ਼ ਟਾਕਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਏਕਾਗਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ|

► Subscribe to our Incredible Stories, press the red button ⬆️
► Say hello on FB: https://www.facebook.com/JoshTalksPun…
► Instagrammers: https://www.instagram.com/joshtalkspunjabi

#JoshTalksPunjabi #DepressionMotivation #Modelling