Tag: garden ideas

ไอเดียการใช้พื้นที่รอบบ้านทำสวนเกษตรผสมผสานสร้างอาชีพและความสุขที่บ้าน โดยการปลูกสลิดหรือขจรพื้นบ้าน ปลูกให้เลื้อยขึ้นต้นไม้ได้ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งอาหารและขายเป็นรายได้เสริม